Exponering

Ett fotografi är ungefär som en hink vatten. För att det ska bli något av det hela måste hinken vara full. En halvtom hink blir en mörk bild och en överfull hink blir en för ljus bild.

Man har tre olika sätt att påverka hur full hinken blir. Man kan välja hur stor hink man använder (ISO på kameran) om man höjer ISO/minskar storleken blir hinken full snabbare. Men man får generellt brusigare bilder.

Man kan öka effekten på kranen (bländaren) - ju mer öppning desto snabbare blir hinken full. Men när man inte kan skaffa mindre hink eller öppna kranen mer. Då får man helt enkelt hälla längre. Och ju längre man häller desto mer rörelseoskärpa får man.

En grundförutsättning för att lära sig styra sitt bildskapande är att förstå det här sambandet och hur förändring av en sak påverkar de andra två.

Men varför kör man då inte alltid på max-ISO, långa tider och största bländare?

Bländare

Bländaren sitter i objektivet och har en uppgift - att reglera hur mycket ljus som kommer in i kameran (öppningen på kranen i exemplet). Hur skalan för bländare ser ut är ganska knepigt att förstå sig på - men det är viktigt att veta att ju lägre bländartal desto större bländaröppning - och desto mer ljus fångar kameran in samtidigt.

Bländartal skrivs ibland som f-tal eller f-stop. De flesta kameror har skalor som har delat in bländarstegen i halvsteg eller tredjedels-steg. Ett objektiv kan ha f/2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 osv. Där bländare 2.8 innebär den största bländaröppningen. Så varför har man inte bara objektiv med jättestor bländare och varför har man inte alltid bländaren på full öppning?

För det första så är objektiv med stor största bländare dyra - mycket dyrare än de med mindre största bländare. Detta beror bland annat på att det går åt mer glas och att objektiven behöver bli större/bredare för att klara av den stora bländaröppningen.

För det andra så har bländarvalet den trevliga bieffektan att det påverkar skärpedjupet i bilden. Ju större bländare (lägre värde) desto kortare skärpedjup får man. Det är ofta jättefint med kort skärpedjup, till exempel vid porträttfoto där man vill separera objektet från bakgrunden. Men om man fotograferar stora grupper, landskap eller byggnader vill man kanske ha hela bilden skarp, och då behövs mindre bländare.

Sist men inte minst så är alla objektiv, med ytterst få undantag bättre när man bländar ner dem ett par steg (från 1.4 till 2.8 - från 2.8 till 4 osv). Allra bäst presterar de flesta objektiv i mitten av skalan - kring bländare 8.

Läs vidare